Werkwijze

  • U komt met uw wensen (of stuurt of mailt een schets of tekening)  die ik vervolgens doorneem. U mag ook zelf langskomen maar dan wel op afspraak.  Heeft u een meubel op de site gezien vermeld dan het type & nummer.
  • Ik neem vervolgens contact met u op om uw wensen door te nemen. Daarna ontvangt u van mij een offerte.
  • Wel ontvang ik graag uw volledige adres gegevens met  telefoonnummers
  • De offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken
  • Mocht u zich in de offerte kunnen vinden, dan ontvangt u van mij een order bevestiging met daarin alle doorgenomen details van het meubelstuk.

Aanbetaling

Voor elk meubelstuk dat besteld wordt is een aanbetaling van toepassing. De aanbetaling is 30% van de totaalsom. U kunt dit bedrag overmaken op:

Rekeningnummer: NL36RABO0322811430

t.n.v. EindeloosDesign te Bolsward

Vermeld bij de aanbetaling uw naam en het type meubel. Een order staat pas ingepland als de aanbetaling is voldaan. Levertijd meubel is vanaf de stortingsdatum aanbetaling.

Levertijden

De levertijden van een meubelstuk is afhankelijk van het aantal opdracht maar ligt meestal rond de 8 tot 12 weken. Er kunnen zich tussentijdse leveringsproblemen voordoen door de stagnatie of toelevering van onderdelen of materialen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Elk meubel stuk kan op verzoek bezorgd en vakkundig gemonteerd worden, de kosten hiervan zijn afhankelijk van de grote van het meubel, de complexiteit en de afstand.

Bezorging meubel

U haalt het meubel zelf op van af de werkplaats (zelf dekens en spanbanden meenemen).

Het meubel wordt door ons bezorgd tot aan de stoep. Het meubel wordt goed door ons ingepakt en beschermd tegen beschadigen.

Prijs 0,95 euro per KM. 

Het meubel wordt door ons bezorgd en geplaatst / opgehangen.

Prijs 1,05 euro per KM. 

Leveringsvoorwaarden

Alle meubels worden gemaakt volgens de toe gestuurde order bevestiging, met de daarbij behorende levering voorwaarden zoals genoemd in dit schrijven. Bij aanbetaling van het meubel, heeft de klant kennis genomen van deze voorwaarden d.m.v een vermelding op het formulier (ook de digitale versie). Wijzigingen dienen altijd schriftelijk worden doorgegeven (2 weken voor start aanvang bouw). De levering van een meubels geschied 2 maal per maand. Bestelde meubels worden na bezorging / plaatsing en betaling niet teruggenomen. Interpretatie verschil over minime afwijken zijn mogelijk.

Na bezorging / montage / en afstellen van de kast in bijzijn van de klant, kan nadien niet meer aanspraak worden gemaakt op visuele afwijkingen van lakwerk, en of beschadigingen. 

Transport en montage op locatie
Een meubel is vrij zwaar en wordt d.m.v. 2 kleine transport platformen van de auto naar de woning vervoerd. Dit is mede om beschadigen te voorkomen. Het meubel moet dus zonder omslachtige bewegingen naar binnen kunnen worden gereden. Voor bezorging op bovenverdiepingen dient u zelf maatregelen te treffen. Tillen of kantelen van het meubelstuk in krappe ruimtes ter plaatse, is uitgesloten. Zijn er geen adequate voorzieningen getroffen voor het transport en montage van het meubel in de woning, dan wordt het meubelstuk afgeleverd bij de deur maar dienen de afgesproken kosten wel te worden voldaan. Bij de bezorging en montage van het meubel dient altijd de klant aanwezig te zijn. Het aansluiten van apparatuur of het doorvoeren van kabels door of in meubel moet door de klant voorbereid en uitgevoerd worden.